Konsultacje On-Line

Oferujemy możliwość konsultacji ayurvedyjskiej On-Line. 

Celem konsultacji jest sporządzenie planu profilaktyki i objęcie leczeniem  Twoich obecnych zdiagnozowanych chorób. Plan uzdrawiania ustalany jest na podstawie wywiadu odnośnie Twojego stanu zdrowia, stylu życia jaki prowadzisz oraz badań medycyny alopatycznej.

Doktor prowadzi konsultację w języku angielskim. Zapewniamy tłumaczenie na język polski oraz język hiszpański.

Podczas konsultacji ayurvedyjskiej:

 • poznasz swoją indywidualną kombinację doshy (Vata, Pitta, Kapha)
 • na podstawie badań i zgłoszonych chorób poznasz sposoby i lekarstwa ayurvedyjskie, które poprawią stan Twojego zdrowia
 • poznasz  swoje osobnicze tendencje do chorób i dowiesz się jak im zapobiegać
 • poznasz przyczyny aktualnych dolegliwości
 • dowiesz się jak Twój stan emocjonalny wpływa na zdrowie Twojego ciała
 • przepisane zostaną Ci odpowiednie ayurvedyjskie lekarstwa
 • przedstawiony zostanie Ci indywidualny plan żywieniowy oraz zalecane zabiegi
 
 •  

Styl Pracy

W pracy stawiamy na indywidualne podejście i komfort. Proszę o zapoznanie się jak przebiegać będzie nasza współpraca. W razie pytań proszę o kontakt.

Na konsultacje zgłoszenia przyjmujemy poprzez:

 • telefon: +48 791181211
 • WhatsApp: +48 791181211
 • e-mail: [email protected]
 • lub wypełniając formularz zamieszczony poniżej.

Po ustaleniu terminu konsultacji  przesyłany zostanie do Ciebie  e-mail z linkiem do formularza.
Znajdziesz tam pytania odnośnie Twojego obecnego stanu zdrowia, charakterystyki Twojej osoby oraz stylu życia jaki prowadzisz. Jeśli posiadasz aktualne badania dołącz je i  prześlij.  Informacje te analizuje lekarz. Na ich bazie prowadzi z Tobą wywiad w trakcie konsultacji.

Zastanów się co jest dla Ciebie priorytetem odnośnie leczenia. Możesz to zapisać i wysłać  mailem.

Konsultacja przebiega na platformie Zoom lub poprzez WhatsApp w zależności co jest dla Ciebie bardziej wygodne. Link do rejestracji zostanie wysłany  wcześniej.

Konsultacja trwa około godziny.

Konsultacja jest formą rozmowy.  W jej trakcie doktor przeprowadzi z Tobą wywiad. Na bazie odpowiedzi oraz informacji zgromadzonych wcześniej ustalony zostanie dla Ciebie plan leczenia. Dowiesz się także jaki jest Twoja urodzeniowy typ konstytucji (dosha), czy jest w harmonii, jeśli nie to jakie aspekty są rozbalansowane i jakie kroki przedsięwziąć, aby je usprawnić.

Już w trakcie konsultacji usłyszysz zalecenia.

Po konsultacji dostaniesz maila z podsumowaniem porad oraz listą leków.

Otrzymasz od nas także wskazania odnośnie żywienia oraz  wskazówki odnośnie zalecanego trybu życia.

Mamy świadomość, że jest to nowa wiedza. Gdyby pojawiły Ci się jakieś pytania dzwoń lub pisz. Chętnie wyjaśnimy. 

Po zaleconym czasie odezwiemy się, aby umówić na wizytę kontrolną. 

Koszt pierwszej konsultacji to: 150 PLN

Każda kolejna: 130 PLN

Przed konsultacją proszę dokonać płatności  na konto bankowe. Potwierdzenie proszę przesłać na e-mail.

Numer konta:
Alicja Krusenstern 73291000060000000002331333
Tytuł przelewu: konsultacja + Imię i Nazwisko

Leki zapisane w trakcie konsultacji można zakupić we własnym zakresie lub zamówić u nas. Jeśli zdecydują się Państwo zakupić je za naszym pośrednictwem proszę o e-mail z informacją. 

1.  Konsultacje odbywają się w ramach indywidualnych spotkań online .

2. Usługa konsultacji obejmuje przygotowanie do spotkania oraz przekazanie zaleceń w trakcie spotkania konsultacyjnego.

3. Konsultacje nie obejmują działań objętych regulowaną indywidualną praktyką lekarską takich jak wystawianie/kontynuacja recept, wystawianie zaświadczeń lekarskich w tym ZUS-ZLA.

4. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne. Skorzystanie z konsultacji podlega opłatom w wysokości podanej na stronie. Płatność należna jest najpóźniej na umówionym spotkaniu.

5. Konsument, który zawarł za pośrednictwem strony umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane na adres wskazany w pkt. 1 powyżej i powinno zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację konsumenta oraz usługi, której dotyczy odstąpienie. Potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu zostanie przesłane niezwłocznie pocztą elektroniczną.

6. W przypadku odstąpienia wszelkie płatności (dot. usług odpłatnych – tj. konsultacji) zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu za pomocą takiego samego sposobu płatności lub innego wyraźnie uzgodnionego, bez żadnych dodatkowych opłat.

7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje jednak w odniesieniu do konsultacji umówionych i przeprowadzonych w terminie wypadającym przed upływem terminu odstąpienia.

8. W przypadku odstąpienia od umowy wykonanego na 24 godziny przed umówionym terminem konsultacji lub później, a także w przypadku nieobecności klienta na umówionym spotkaniu, klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, tj. za przygotowanie do spotkania w wysokości połowy kwoty należnej za całą usługę konsultacyjną.

9. Wszelkie spory wynikające w związku z korzystaniem ze strony mogą być rozwiązane polubownie, w tym w drodze mediacji, a w przypadku braku woli lub niepowodzenia mediacji, na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

10. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatności, dostępna tutaj.

 

 

Formularz zgłoszeniowy